Integraal ontwerpen

Het beheersen van een mechanica-som is vanzelfsprekend, echter kan daarmee de toegevoegde waarde van de constructeur in het ontwerpproces nog niet worden bewerkstelligd.

Integraal ontwerpen houdt in dat de constructeur een bredere en veelzijdige bouwkundige kennis hoort te beheersen omwille een harmonieus eindproduct. De optimale bijdrage van de constructeur aan het bouwkundig ontwerp berust op aandacht voor uitvoerbaarheid en economische aspecten, het uitwerken van detailleringen van substantiële onderdelen. Daarnaast speelt de bouwkundige integratie, door een goede afstemming met het bouwkundig ontwerp een grote rol. Uiteraard hoort het constructieontwerp rekenkundig te voldoen aan de toetsingscriteria van het bouwbesluit.

lid van

Goed gereedschap is het halve werk

Naast “integraal ontwerpen” hechten wij ook grote waarde aan het investeren in voldoende reken, - en tekensoftware en de bijscholing. Liergierig zijn en investeren in kennisontwikkeling zijn twee substantiële componenten waarin wij geloven omwille de continuïteitwaarborging van het bureau.

Zo hebben we jarenlang aanzienlijk geïnvesteerd in het bouwen aan voldoende diversiteit aan rekensoftware-licenties. Ook blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen en nemen we jaarlijks deel aan de aangeboden cursussen en updates.
Binnen het bureau beschikken we over groot scala aan bekende rekensoftware zoals “Scia Engineer” “Diamonds Buildsoft” “Technosoft” “Struct4u” “Idea Statica”

Afhankelijk van projectomvang en ontwerpcomplexiteit, kunnen we binnen deze grote voorraad aan rekensoftware efficiënt het juiste rekenmiddel gebruiken.
Het realistischer modelleren van constructies via deze geavanceerde rekensoftware, biedt veel mogelijkheden voor zowel economischer ontwerpen als efficiëntie in het werk.

De tekenwerkzaamheden worden uitgevoerd in ArchiCad in zowel 2D als 3D, afhankelijk van de grootte en het belang van het project.

Betonconstructies

Staalconstructies

Houtconstructies

Steenconstructies

Laagdrempelig en toegankelijk

De informele sfeer binnen ons bureau leent zich goed voor het voldoen aan eisen waarin flexibiliteit gewenst is. Een gedegen bouwkundig ontwerp is het resultaat van goede samenwerking tussen verschillende disciplines. Voor een architect is het prettig dat men in beginstadium het bouwkundig ontwerp ook op constructieve uitgangspunten deugt. In sommige gevallen betreft het een gebouw met een duidelijke structuur en wordt de inbreng van de constructeur in de beginfase niet noodzakelijk geacht.

Bij een gecompliceerd ontwerp is de knowhow van een constructeur juist van significante betekenis voor een optimaal ontwerp, dat voldoet aan de beoogde doelstellingen.
Voor onze architecten en bouwkundige partners, verrichten wij in zo’n situatie een snelle screening op de uitgangspunten zonder dat hier kosten aan verbonden hoeven te worden.

Wie zijn onze klanten?

Klanten die gebruik kunnen maken van onze diensten zijn:

  • Architecten
  • Bouwkundige adviseurs
  • Aannemers
  • Woningbouwverenigingen
  • Projectontwikkelaars
  • en particulieren
Kwalitatief hoogwaardig werk, snel en efficiënt opleveren

De mening van onze klanten

Bekijk alle referenties!

  • Bedrijf met jaren ervaring
  • Focus op meedenken en maatwerk
  • Flexibel en dienstbaar
  • Huisconstructeur met groot verantwoordelijkheidsbesef

Sinds 2004, flexibel, dienstbaar en professioneel onderbouwd!

Heb je vragen over één van onze diensten of constructieve samenwerking? Of ben je benieuwd wat Betaplus Engineering voor jouw bedrijf kan betekenen? We helpen je graag.

Neem contact op